Our Portfolio.

Choose Status

Choose Type

Prairie Place Apartments

Paola, KS

Three Fountains Apartments

Kansas City, MO

Fountainhead Apartments

Kansas City, MO